Wednesday, October 25, 2006

english

Ukidanje javnog prostora prvi je iz serije projekata pod nazivom Prodor u realnost autora i kustosa Gorana Petrovića. On razmatra i istražuje značenje pojma javna sfera, kao i stepen promene njegovog značenja koji nastaje pod uticajem medija, nove tehnologije i novih oblika komunikacije.

Specijalni dodatak, dnevni list DANAS, Beograd 05. April, 2006

Produkcija
Polazeći od ideje da javna sfera podrazumeva svaki reprezentativni oblik interakcije i komunikacije, kao i da elementi medijske kulture čine njen značajan deo, umetnici okupljeni oko projektu Prodor u realnost: Ukidanje javnog prostora direktno intervenišu unutar različitih komunikacionih kanala: štampanih, elektronskih i digitalnih medija i urbanog javnog postora. Generalno, namera ovog projekta je da podstakne produkciju hibrida koji integrišu umetničku praksu i medijska sredstva kao što su knjige, novine, radio, tv, film i internet, i da raznovrsnoj publici ponudi mogućnost da mnogo direktnije doživi savremenu umetnost kao kritičku praxu. S' toga su umetnički radovi producirani za projekat u formi novinskog dodatka, novinskog feljtona, knjige, TV serijala, reklamne kampanje, TV filma, muzičkog spota, online internet igre i filma.
Sadržaj
Umetnički radovi u projektu, najvećim delom proizvedeni za ovu priliku, blisko su povezani sa društvenom, kulturnom i političkom situacijom u regionu Balkana i bave se sledećim temama: medijski servisi kao javni servisi, širenje kulturnih obrazaca, društvena uloga umetnosti, identitet, pozicija imigranata, žene i marginalizovane grupe građana, pravila tržišne politike EU i dr.Realizacija
Umetnički radovi su proizvedeni i distribuirani posredstvom različitih komunikacionih kanala (javni prostor, štampani i elektronski mediji, bioskopm knjižare), i potom dokumentovani u galerijskom prostoru u formi izložbe koja beleži istraživački proces u medijima. Na kraju ovog procesa, organizuje se TV debata koja diskutuju o temama koje projekat postavlja i sumira rezultate direktnih umetničkih istraživanja u medijima i izložbe.


Pojavljivanje umetnosti u javnoj sferi
Prodor u realnost: Ukidanje javnog prostora se fokusira na javni prostor kao na mesto slobode, jednakosti/različitosti, diskusije/razmene novih ideja, promena, formiranja javnog mišljenja, intimnosti, utočista, fobija i sl. Namera mu je da posredstvom jednog broja umetničkih akcija koje će se realizovati unutar različitih oblika javne sfere (javnog prostora, masovnih medija, informacione tehnologije i dr.), i primenom strategija public relations, informativnih i advertajzing aktivnosti sredstava javnog informisanja, ostvari intezivan stepen umrežavanja / prožimanja razlicitih oblika javne sfere i umetnosti.Umetnici
Hristina Ivanoska (MK), Mirna Arsovska (MK), Katarina Popovic (RS), URTICA: Violeta Vojvodic, Edvard Balaz i Daniel Stevanovic(RS), Manon de Boer (NL,BE), Tanja Ostojic (RS/DE) i David Rych (AT),Yane Calovski (MK/NY), Sinisa Ilic (RS), Dejan Kaludjerovic (RS/AT), Iskra Dimitrova (MK), Khaled Ramadan (DK)

____Donatori_____________________________________________________
Fond za otvoreno društvo
Ilustracije i textovi ne mogu biti reprodukovani bez saglasnosti DPSpace tima.